صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس 

 

 

 Julklapp  هدیه کریسمس

از جالبترين سنت‌هاي اين دوران به ويژه براي کودکان و حتي بزرکسالان دادن هديه است که به سوئدي به آن Julklapp مي‌گويند.

ويژگي برجسته‌ي مراسم کريسمس، مهرباني و بخشش است. اين مهرباني و بخشش تنها در مورد انسانها نبوده و نيست. حيوانات و طبيعت نيز در اين ايام بايد مورد مهر و محبت قرار گيرند. دادن هديه در قديم به صورت دريافت لباس، غذا و ضروريات زندگي انجام مي‌شد. اما اين که چرا دادن اين هديه با نام Julklapp مشخص مي‌شود، ناشي از سنتي قديمي در اين کشور است.

در زمانهاي دور، هر محله براي خود بابانوئلي داشت که کار تقسيم هديه‌ها را عهده‌دار بود. بابانوئل يا همان Tomte هدايا را يک به يک به صاحبانش مي‌رساند. اما به شيوه‌ي مخصوص آن دوران. به اين صورت که هديه را پشت در خانه مي‌گذاشت و با کوبيدن دودست به يکديگر (به شيوه دست زدن) و صدايي که از آن برمي‌خاست صاحب خانه را متوجه هديه‌ي خود که در پشت در گذاشته، مي‌ساخت. يا آن را به سرعت به درون خانه مي‌انداخت و خود ناپديد مي‌شد. زماني که صاحب هديه براي برداشتن آن در را باز مي کرد، کسي را نمي‌ديد. دليل اين کار اين بوده که صاحب خانه شرمنده نشود و با وجدان راحت هديه‌ي خود را دريافت دارد. واژه‌ي klappa در زبان سوئدي به معناي کوبيدن دو دست به يکديگر و يا دست زدن است.

ناگفته نماند که چنين سنتي را ما ايرانيان نيز در شب چهارشنبه‌سوري داشته‌ايم و داريم. در مراسم قاشق‌زني هديه دهنده يا بخشنده هرگز نبايد صورت متقاضي را ببيند. در آن زمان نيزگرفتن وسيله، خوراکي و نيازمندي متقاضي هدف بوده که بتواند سور و سات عيد را فراهم کند. در نتيجه بخشش به اين صورت انجام مي‌شده. 

در رابطه با این مطلب:

13 دسامبر جشن لوسياي مقدس
پیوند یول، یلدا و تولد
بابانوئل سوئدی
شمع اَدونت
جایگاه درخت کاج در مراسم کریسمس

 

 
     
 

  صفحه نخست    نوشتارها    گفتارها    بایگانی    تماس